هندی زبان اصلی نسخه DVD

 

 

 

 

 

 

فیلمهای هندی قدیمی زبان اصلی

سینمای کلاسیک هند

فیلمهای هندی ذیل همه زبان اصلی و نسخه DVDمیباشد

وقیمت هرفیلم رویDVD معمولی(۴گیگ)

دوهزارپانصد 2500تومان نیز میباشد

وسفارش کمتراز5 فیلم پذیرفته نمیشود

لطفا جهت خرید ودادن شفارش با

شماره تلفن 09304352919تماس

حاصل نمایید

وخرید بالای 10فیلم ازفیلمهای هندی یک

فیلم به انتخاب خودتان از ما هدیه بگیرید

 

 

1-بهترینهای کلیپهای کریشماکاپور...3000تومان.....(1DVD)

 

 

2-شو ویر شاهرخ...3000تومان.....(1DVD)

 

 

 

 

3-شوشاهرخ...........3000تومان............(1DVD)

 

 

 

4-شو آمیتا........3000تومان..............(1DVD)

 

 

 

 

5-شوقدیمی وجدید.......3000تومان..........(1DVD)

 

 

 

 

6-شو گویندا......3000تومان..........(1DVD)

 

 

 

 

7-شومدهوری ( 1 ) ......5000تومان..........(2DVD)

 

 

 

 

8-شومدهوری ( 2 )......3000تومان..........(1DVD)

 

 

 

 

 

 

9-شوملکه بالیود ( 1 ) ......5000تومان..........(2DVD)

 

 

 

 

  

1-عروس مارها...سیاه وسفید ...2500تومان.....(1DVD)

 

عروس مارها هندی زبان اصلی

 

 

2-ملکه مارها 1..ششی کاپور-سری دیوی...2500تومان..(1DVD)

 

نگین هندی زبان اصلی

 

 

3-ملکه مارها 2.سانی دعل-سری دیوی.2500تومان.(1DVD)

 

ملکه مارها هندی زبان اصلی

 

 

4-ملکه مارها3.جتندرا......2500تومان........(1DVD)

 

ملکه مارها هندی زبان اصلی

 

5-طعنه دار......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

 

6-طوفان......2500تومان........(1DVD)

 

طوفان هندی زبان اصلی

 

 

 

7-هرا-پری......2500تومان........(1DVD)

 

 

8-خون پسینا......2500تومان........(1DVD)

 

 

9-گنگاکی سوگند......2500تومان........(1DVD)

 

 

10-عجوبا......2500تومان........(1DVD)

 

 

11-کبی کبی......2500تومان........(1DVD)

 

 

12-آلاپ......2500تومان........(1DVD)

 

 

13-کسوتی......2500تومان........(1DVD)

 

 

14-مجبور......2500تومان........(1DVD)

 

 

15-شاهنشاه......2500تومان........(1DVD)

 

 

16-پوکار......2500تومان........(1DVD)

 

 

17-منزل......2500تومان........(1DVD)

 

 

18-شرابی......2500تومان........(1DVD)

 

 

19-یارانا......2500تومان........(1DVD)

 

 

20-کالیا......2500تومان........(1DVD)

 

 

21-بی نام......2500تومان........(1DVD)

 

 

22-ایندراجییت......2500تومان........(1DVD)

 

 

23-جادوگر......2500تومان........(1DVD)

 

 

24-خوددار......2500تومان........(1DVD)

 

 

25-آکیلا......2500تومان........(1DVD)

 

 

26-سوهاگ......2500تومان........(1DVD)

 

 

27-مسترنتورلال.....3000تومان......(ناینDVD)

 

 

28-قماربازبزرگ.....3000تومان.....(ناینDVD)

 

 

29-رام بلرام......2500تومان........(1DVD)

 

 

30-تریشول......2500تومان........(1DVD)

 

 

31-چرنون کی سوگند...3000تومان.....(ناینDVD)

 

 

32-مهربان......2500تومان........(1DVD)

 

 

33-جتی هی شانس......2500تومان........(1DVD)

 

 

34-مقدر......2500تومان........(1DVD)

 

 

35-گورو......2500تومان........(1DVD)

 

 

36-مدت......2500تومان........(1DVD)

 

 

37-مجرم......2500تومان........(1DVD)

 

 

38-تقدیر......2500تومان........(1DVD)

 

 

39-آدمی......2500تومان........(1DVD)

 

 

40-جال......2500تومان........(1DVD)

 

 

41-وقتی کی آواز...3000تومان.....(ناینDVD)

 

 

42-الله رکا......2500تومان........(1DVD)

 

 

43-سگ انتقام جو....2500تومان....(1DVD)

 

 

 

43-دلهی توهی......2500تومان........(1DVD)

 

 

44-آینه......2500تومان........(1DVD)

 

 

45-تریدیو....2500تومان.....(1DVD)

 

 

46-هل چل......2500تومان........(1DVD)

 

/ 0 نظر / 107 بازدید